Navigation Menu+

Te Āhua o te Īnanga

Te Āhua o te Īnanga

Tukua iho

iPad App Te Āhua o te Īnanga

PDF Icon of Te Āhua o te Īnanga Te Āhua o te Īnanga (4.1 MiB)

Te Āhua o te Īnanga

Ka āta tirohia ngā ika e rima o te kāhui Galaxiid e kīia ana he īnanga i Aotearoa – ā rātou kai, ō rātou kāinga noho, ō rātou hurihanga ora, ō rātou āhua, me ngā āhuatanga i mōrearea ai tā rātou noho.

This books looks at the five species of Galaxiids that make up the whitebait catch – their food, habitat, life cycle, appearance and threats to their existence.

 

Ministry Of Education