HANA

Ka Eke ki Wairaka

TUKU MAI

Ka Eke ki Wairaka – he waiata aroha

Nā Puhiwahine i tito.

Nā Ngāti Tūwharetoa tēnei waiata aroha.
He mihi nui ki a Kotuku Tibble me ngā uri whānui o Puhiwahine.


I whakaputaina tēnei mea mō Te Tāhuhu o te Mātauranga e Hana Limited, 2016.
Kia pūmau te mana. Ngā tono katoa ki te kaiwhakaputa.