HANA

Popo

TUKU MAI

 

Nā Enoka Te Pakaru i tito.

Nā Te Aitanga-a-Māhaki tēnei oriori.
Ngā mihi nui ki a Hohepa Tama Brown me Te Aitanga-a-Māhaki.


I whakaputaina tēnei mea mō Te Tāhuhu o te Mātauranga e Hana Limited, 2016.
Kia pūmau te mana. Ngā tono katoa ki te kaiwhakaputa.