HANA

Rūaumoko

TUKU MAI

Rūaumoko – te haka taparahi

Nā Mohi Tūrei i tito.

Nā Ngāti Hokopu me Te Aitanga-a-Mate tēnei haka.
He mihi nui ki a Selwyn Parata, ki a Ngāti Hokopu me Te Aitanga-a-Mate.


I whakaputaina tēnei mea mō Te Tāhuhu o te Mātauranga e Hana Limited, 2016.
Kia pūmau te mana. Ngā tono katoa ki te kaiwhakaputa.