HANA

Tirotiro Kau Au

TUKU MAI

Tirotiro Kau Au – he waiata tangi

Nā Kararaina Anaru i tito.

Nā Ngāti Pareraukawa tēnei waiata aroha.
He mihi nui ki a Tākuta Helen Taiaroa me ngā uri whānui o Kararaina Anaru.


I whakaputaina tēnei mea mō Te Tāhuhu o te Mātauranga e Hana Limited, 2016.
Kia pūmau te mana. Ngā tono katoa ki te kaiwhakaputa.